OBG Filadelfia

Het team

Onze gemeente

Wij zijn officieel een kerkgenoodschap en geregistreerd bij de KvK. als OBG Filadelfia Amsterdam, met een 3 koppig bestuur: Br. Pieter voorzitter, Br. Anthony secretaris en  Br. Rudy penningmeester.


Wat betekend OBG?

OBG is de afkorting van Onafhankelijke Baptisten Gemeente, wij zijn Onafhankelijk en beheren onze gemeente zelfstandig zonder inmenging van buitenaf.
Wij zijn Baptisten en wat dat voor mensen dat zijn hebben we duidelijk beschreven in een artikel "Waar komen de Baptisten vandaan?". (zie Algemene Informatie)
Verder geloven wij de Bijbel als het Woord van God en als zodanig hebben wij ons georganiseerd als een Nieuw Testamentische Gemeente, en speciaal geinspireerd door de Filadelfia gemeente zoals beschreven in het boek Openbaringen.(zie Algemene  informatie onder Artikelen des  Geloofs)

Wij komen op zondag samen in SBO De Kans, Thomas van Aquinostraat 2, Amsterdam West om 10h30, voor de aanbiddingsdienst en prediking van het woord.
Na afloop genieten we van een vers kopje koffie.

Op  woensdagen hebben wij eveneens bidstond en  bijbelstudie.


De voorzitter:

Mijn naam is Pieter Renema, en reeds enige jaren gepensioneerd docent MBO.

In 1975 heb ik een persoonlijke ontmoeting gehad met de Heere Jezus Christus, waarbij ik mijn zonden heb beleden en tot wedergeboorte ben gekomen. Sinds die tijd heb ik doelbewust geleefd om bijbelse principes in mijn leven toe te passen.

Ik heb mijn vrouw Elizabeth, leren kennen in een zendingsproject in Zuid Amerika en we hebben twee kinderen.

Met de oprichting van de OBG Filadelfia ben ik ingewijd als voorganger vand de gemeente en gekozen als voorzitter van de gelijknamige kerkorganisatie.

br. Pieter

Pieter Renema


De penningmeester:

De penningmeester:

Mijn naam is Rudy M. Tomasoa, geboren en getogen in Bandung, Indonesie, voormalig Nederlands Indie. 

In 2006 vroeg mijn broer in Canada aan een Canadese voorganger in Nederland, mij te bezoeken en het evangelie met mij te delen en voor mij te bidden. Na afloop gaf hij mij een traktaat en later heb ik mijn zonden beleden en ben  weder-geboren geworden en een jaar later mij laten dopen door onderdompeling in een Baptisten gemeente in Amsterdam.

Ik dank de HEERE GOD dat ik tot nu toe van een goede gezondheid mag genieten. De Bijbel, God's Woord, leert ons heel veel over het verleden, het heden en de toekomst van de mens.

Met de oprichting van het OBG  kerkge- nootschap heb ik het penningmeesterschap toegewezen gekregen.

br. Rudy

Rudy M. Tomasao


De secretaris:

Mijn naam is Anthony Kalmera, geboren op Curacao, voormalig zwakstroommonteur, vrachtwagenchauffeur, en momenteel buschauffeur op Schiphol.

Meer dan 20 jaar geleden heb ik mijn zonden beleden en ben sindsdien regel-matig naar de kerk gegaan.

September 2008 ben ik gedoopt door onderdompeling en doelbewust gaan leven voor Jezus Christus.

In 2013 moest ik kiezen naar welke kerk ik zou gaan: met christelijke vrienden naar die bepaalde kerk en zondags naar vlotte muziek luisteren of naar de nieuwe gemeente van br Pieter, maar dat betekende wel harde bijbelstudies doen.   Ik heb voor het laatste gekozen omdat ik de Heere Jezus beter wil leren kennen.

Met de oprichting van OBG Filadelfia ben ik gekozen voor de technische ondersteuning en het secretariele gedeelte.

br. Anthony.

Anthony Kalmera